ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_66

Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για μίσθωση ακινήτων , που αφορά στη στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης

copyrights © 2018 Evolution Projects