ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_68

Λειτουργία υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας με διακεκομμένο ωράριο και λειτουργία υπηρεσίας κατά περίπτωση Τρίτη –Σάββατο

copyrights © 2018 Evolution Projects