ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_69

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » και με το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» σε απαίτησή της που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12210/13-5-2020 αίτησή της

copyrights © 2018 Evolution Projects