ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_218

«Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου επιπλέον ποσού στο πλαίσιο υποβολής στο Πράσινο Ταμείο της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477»

copyrights © 2018 Evolution Projects