ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_220

«Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά χορήγηση αντιγράφων στοιχείων υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης»

copyrights © 2018 Evolution Projects