ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_228

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 10/2018 μελέτης, δαπάνης 810.000,00€ (συμ/νου Φ.Π.Α.)

copyrights © 2018 Evolution Projects