ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_229

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 72/2020 μελέτης, δαπάνης 74.355,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

copyrights © 2018 Evolution Projects