ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_245

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου κατηγορίας α) ντουλάπας και β) σπλιτ, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects