ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_246

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την ειδική συντήρηση χημικού καθαρισμού και απολυμαντικής δράσης των κλιματιστικών και τοποθέτηση ενεργού άνθρακα, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects