ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_249

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και της 1η Σ.Σ.Ε του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ.μελ 72/2018 που εκτελείται από τον ανάδοχο “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

copyrights © 2018 Evolution Projects