ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_257

Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας

copyrights © 2018 Evolution Projects