ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_263

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της Αικατερίνης Αυγερινού σε απαίτηση της περί αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη εξ αιτίας ατυχήματος

copyrights © 2018 Evolution Projects