ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_71

Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης ακινήτων για στέγαση τμημάτων Νηπιαγωγείων ενόψει της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

copyrights © 2018 Evolution Projects