ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_80

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

copyrights © 2018 Evolution Projects