ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_82

Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2018

copyrights © 2018 Evolution Projects