ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_83

Έγκριση προκαταβολής α) αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ..Σ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του Δ.Σ, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» στα μέλη του Δ.Σ, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020

copyrights © 2018 Evolution Projects