ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_234

«Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 487.506,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)»

copyrights © 2018 Evolution Projects