ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_267

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4674/2020»

copyrights © 2018 Evolution Projects