ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_11

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Φοίβης αρ.11 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects