ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_12

«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.», επί της συμβολής των οδών Ν. Ζέρβα & Λαζαράκη αρ.8 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects