ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_13

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΤΖΕΡΜΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Λαζαράκη αρ.28 του Δήμου μας

copyrights © 2018 Evolution Projects