ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_278

Eγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) μασκών προστασίας μιας χρήσης β) επαναχρησιμοποιούμενων μασκών προστασίας γ) αντισηπτικού τζελ χεριών και δ) γαντιών , στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects