ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_279

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά Δαπάνες έκδοσης νέων πινακίδων και πιστοποίησης οχημάτων

copyrights © 2018 Evolution Projects