ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_284

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Μίσθωση container για αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορονοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020»

copyrights © 2018 Evolution Projects