ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_88

Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου μας σε ότι αφορά λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης

copyrights © 2018 Evolution Projects