ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_296

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ΄αριθμ. 10/2018 μελέτης, δαπάνης 810.000,00€ (με Φ.Π.Α)

copyrights © 2018 Evolution Projects