ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_298

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς κάλυψη δαπάνης που αφορά χορήγηση αντιγράφων στοιχείων υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

copyrights © 2018 Evolution Projects