ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_300

Λογιστική τακτοποίηση ποσού 333.165,36 € που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 18.11.2019 Κατασχετηρίου του ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕUROBANK A.E ως τρίτης. (10327/2019 πρώτoυ ( Α') εκτελεστού Απογράφου της με αρ. 227/2019 Απόφασης Μον. Εφετείου Αθηνών

copyrights © 2018 Evolution Projects