ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_301

Λογιστική τακτοποίηση ποσού 42.850,38 € που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 5.4.2013 Κατασχετηρίου του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ , εις χείρας τρίτου και ειδικότερα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E ύστερα από τη 344/2020 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

copyrights © 2018 Evolution Projects