ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_305

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4674/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects