ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_308

«Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την υπηρεσία ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 (Διενέργεια διαγνωστικών TEST COVID-19) , στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects