ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_311

Λήψη απόφασης για αποστολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο δήμο μας , στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021

copyrights © 2018 Evolution Projects