ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_315

Έγκριση του Πρακτικού οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 207/2020 απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11 & 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects