ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_317

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπάνης που αφορά έκδοση νέων πινακίδων και πιστοποίηση οχημάτων

copyrights © 2018 Evolution Projects