ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_328

Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου»

copyrights © 2018 Evolution Projects