ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_97

Αποδοχή χρηματικού ποσού 184.400,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας , από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

copyrights © 2018 Evolution Projects