ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_99

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αστικής βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Γλυφάδας» (Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο Α.Π.4 Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα)»

copyrights © 2018 Evolution Projects