ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_329

Λήψη απόφασης για εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας (Δ.Α.Κ.) και καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας»,

copyrights © 2018 Evolution Projects