ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_104

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτων επί της οδού Ήβης του Δήμου μας, κατά τη διαδικασία του άρ. 24 του ν. 4674/202

copyrights © 2018 Evolution Projects