ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_348

Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects