ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_349

Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείου της πράξης «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects