ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_341

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 104/2020 μελέτης, δαπάνης 73.771,12

copyrights © 2018 Evolution Projects