ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_112

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 11 παργ. 1του με αριθ. 71/31-8-2020 προεδρικού διατάγματος (166 Α΄/31-8-2020) και του άρθρου 1 παρ. 1 τροποποίηση της έννοιας της λουτρικής εγκατάστασης

copyrights © 2018 Evolution Projects