ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_116

Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) κτίσματος εντός του νέου κοιμητηρίου για λειτουργία κυλικείου

copyrights © 2018 Evolution Projects