ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_367

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο « ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 (ΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

copyrights © 2018 Evolution Projects