ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_121

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτου στην Άνω Γλυφάδα (πάνω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης

copyrights © 2018 Evolution Projects