ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_123

Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1102/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

copyrights © 2018 Evolution Projects