ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_385

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 85/2020 μελέτης, δαπάνης 1.324.242,24 € (πλέον Φ.Π.Α.)

copyrights © 2018 Evolution Projects