ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_386

Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας»

copyrights © 2018 Evolution Projects