ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_404

Λήψη απόφασης για τη μείωση των τελών χρήσης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Υ.Ε., λόγω COVID-19

copyrights © 2018 Evolution Projects